Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji

 

Sosyoloji disiplinini ortaya çıkaran koşullar 19. Yüzyıl dünyasının radikal olarak değişen koşullarıydı. Sosyal adalet ve demokrasi anlayışının yeni bir anlam kazandığı, insanlar arasındaki eşitliğin, bireysel özgürlük ve bağımsızlığın temel ilkeler olarak belirlendiği bir yeni dönem başlamıştı insanlık için. Ancak bu yeni felsefi anlayışın getirdiği sorumlulukları anlamak ve yeni dünya düzenini konuşmak ve oluşturmak için yeni bir disiplinin gerekliliği ortaya çıkmışken sosyolojik bilginin önemi de anlaşılmaya başlamıştı. Sosyolojik hayal gücünün bu karmaşık dünyayı anlamak için en önemli araç olduğu fikri de bu dönemden beri gündemdedir.
Günümüz dünyası da yine benzer bir karmaşık süreçten geçmektedir. Ekonomik ve siyasi küresel krizlerin yanı sıra uygulanan yeni liberal iktisadi politikalar ülkeler arasında ve ülkeler içinde derin farklılaşmalara bağlı eşitsizliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, sosyal sınıflar arası artan kutuplaşmalar, kültürel ve cinsel kimlikler ve aidiyet krizleri, farklı inanç pratikleri arasında giderek artan çelişkiler, gibi birçok alanda çoklu ve birbiriyle kesişen eşitsizlikler yaşanmaktadır.
Bu gelişmeler ışığında 19. Yüzyılda üzerinde anlaşılan sosyal kontratın geçerliliğini yitirdiği ve dünyanın yeni tür çatışmalar ve çelişkilere doğru yol aldığı görülmektedir. Toplumsal ve iktisadi yapıdaki hızlı değişimler sadece sınıflar arası değil farklı kimlikler, kesimler ve aidiyetler arası çatışmalar, terör ve göç gibi olgular ile beraber 19. Yüzyıldan farklı niteliklerde karşı çıkışlar ve eylemlilikler de ortaya çıkarmaktadır.
Dünyada ve Türkiye'de sosyoloji, dünyadaki bu yeni dönüşümü ve karmaşıklığı anlamak için sosyolojik hayal gücünü yenilemek ve disiplinler ötesi çalışmalarla zenginleştirmek zorundadır. Yaşadığımız yüzyılın karmaşık dünyasını anlamak için daha çok ortak çalışmalarla sosyolojik anlama gücümüzü geliştirmeliyiz. 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliği ve Sosyoloji Derneği'nin işbirliği ile gerçekleştirilecek 8. Ulusal Sosyoloji Kongremizin Türkiye'de sosyolojinin gelişimine ve güncel olaylara yaklaşımına yenilikler getireceğini umuyoruz.

 

Kongre posterini indirmek için tıklayınız...

 

Duyurular

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

TAM METİN KİTABI hakkında... Sayın Katılımcılar,

1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında ODTÜ KKM salonlarında sözlü olarak paylaşıma açılmamış tebliğler tam metin kitabında yer almayacaktır.

Programda yer aldığı halde çeşitli nedenlerle sunuş gerçekleştirememiş bildiri sahipleri, İsim, IBAN ve dekont ile tarafımıza başvurarak katılım ücretlerinin iadesini talep edebilirler.

Tam Metin kitabına ilişkin detaylar e-posta ile gönderilmiş olup son gönderim tarihi 15 Aralık 2016'dır. E-postamızın ulaşmadığı katılımcılarımız bunu da kongre mail adresi vasıtası ile talep edebilirler.

 

 

VII. Kongre Bildiri Kitabı
e-kitap: I- pdf
e-kitap: II- pdf
e-kitap: III-pdf
ilgili e-kitap için tıklayınız...