DÜZENLEME KURULU

 

 

 

 

Prof. Dr. Sibel KALAYCIOĞLU

Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya

Sosyoloji Derneği Başkan Yardımcısı

A.Ü. DTCF Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aylin Görgün Baran

Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

H.Ü. Sosyoloji Bölümü Başkanı

Doç. Dr. F. Umut Beşpınar

ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Besim Can Zırh

ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Savaş

Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Sosyal Bilimler Üni. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer

Muğla Sıtkı Koçman Üni. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Günnur Ertong Attar

Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

TÜBİTAK Uzman

Dr. Mustafa Berkay Aydın

Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

Feray ARTAR

Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

A.Ü. Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

Akın Bakioğlu

A.Ü. Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi

Hasan Kürşat Akcan

A.Ü. Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi